Társaságunk egyéni vállalkozásként indult 1983. márciusában, mely 1988. májusában átalakult gazdasági munkaközösséggé (GMK). A törvényi kötelezettségeknek eleget téve 1999. január 19-én változott a közkereseti társasági (KKT) formára, majd cégünk 2005. november 8-án, fejlődésünknek és a növekvő igényeknek köszönhetően beolvadt az általunk korábban létrehozott KÖZMŰ GENERÁL Kft - be. Társaságunk mára olyan gazdasági potenciál, amely versenyképes ágazatában jelentős gazdasági befolyással bír és ismert név a régióban.

Az évek folyamán a megrendelői igényekhez igazodva először ivóvíz, csapadékcsatorna és szennyvízvezetékek építése volt a fő profilunk. A Tigáz-Dso Kft. minősített vállalkozójaként sikerrel pályázunk a kis-, közép- és nagynyomású gázelosztó-vezetékek kivitelezésére, rekonstrukciójának megvalósítására.

A gázvezetékek mellett telefonhálózatok építését, szennyvíz és csapadék csatornahálózat mosását és tisztítását, valamint parkfenntartási és erdőfenntartási munkákat is végzünk. A fenti tevékenységekből is kitűnik, hogy társaságunk közvetve hozzájárul a régióban élő lakosság életminőségének javulásához, a környezet megóvásához. Társaságunk az előbb említett, magasabb rendű célok megvalósulását ugyanolyan fontosnak tartja, mint a gazdasági eredményességet.

A minőségirányítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2001) 2000-ben került bevezetésre. Az átalakulást követően 2005. novemberétől pedig automatikusan alkalmaztuk a Közmű Generál Kft-nél is. Társaságunk jó hírnevét tovább erősíti, a partnereinkkel és megrendelőinkkel fenntartott kapcsolatainkat tovább gazdagítja a 2010-ben bevezetésre került MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer.

Versenyképességünk így a régióban az elmúlt években növekedett, ami árbevételünk növekedésében is megmutatkozik. Társaságunknál az optimális költségfelhasználás és a gazdaságosság szempontjait széles körben érvényesítjük.

Az elvégzett folyamatos fejlesztések során eljutottunk oda, hogy parképítési és -fenntartási, valamint közmű, út és térburkolat építési munkákhoz, továbbá gázvezeték-hálózat építéshez és szereléshez használatos gépekkel, eszközökkel rendelkezünk, ami alapján nem okoz nehézséget nagyobb volumenű munkákra is vállalkozni.